Марта Фрајнд: Огледи о српској позоришној периодици (1871-1941)

У уторак, 22. новембра 2016, са почетком у 12 часова у Библиотеци Института за књижевност и уметност Пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца организује Округли сто поводом књиге Марте Фрајнд Огледи о српској позоришној периодици (1871-1941) (Матица српска, Институт за књижевност и уметност, 2015)