БИЉАНА ОСТОЈИЋ

КУСТОС

Аудио и видео записи
Документација о раду Музеја

biljana.ostojic@mpus.org.rs

 

Академско образовање:

VII Степен, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, социолог-мастер (2011)

Стручна звања:

Стручно звање кустос, тема хабилитационог рада за – “Неинституционална позоришта у Србији” / Студија случаја Театар Култ “Тамна је ноћ”/Народни музеј у Београду (2013)

У Музеју ради од 1998. године

Прет радно искуство:

Новинар сарадник (Политикина издања).

Попис изложби / библиографија најзначајнијих радова:

Неинституционална позоришта – четири београдска: Култ, Модерна гаража, Славија театар, Мадленијанум (2014)

180 година Књажевско-српског театра Крагујевац (2015)

Властимир Ђуза Стојиљковић (1929-2015) (2016)

70 година Крушевачког позоришта (поствка у Крушевачком позоришту, 22. октобра 2016)

гостовање изложбе 180 година Књажњевско-српског театра у Крагујевцу (15. фебруар 2016).

Уредница програма „Театротеке“

Језици: енглески, руски