ИРИНА СТОЈКОВИЋ КИКИЋ

web-irina-kikic

БИБЛИОТЕКАР – МУЗЕЈСКИ САВЕТНИК ЕДУКАТОР

Театрослов
Едукација
Хемеротека
Архивска документа

irina.kikic@mpus.org.rs

 

Рођена 31. 12. 1973. године у Бегораду.
Дипломирала на одсеку Драматургија, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду (1997).
Стручна звања и лиценце:
Кустос – Стручни испит у делатности заштите културних добара ( 1998)
Библиотекар – Стручни испит у библиотечкој делатности (2008)
Лиценца за узајамну каталогизацију у систему COBISS (2009)
COBISS2 Каталогизација/Монографије (2009)
Етернитас – Музејски информацини систем Србије (2010)
COBISS2 Каталогизација/серијске публикације (2011)
COBISS2 Каталогизација/библиографије истраживача (2012)
Виши кустос – звање у делатности заштите културних добара (2013)
Музејски саветник – звање у делатности заштите културних добара (2015)
Запослена као хонорарни сарадник у Музеју позоришне уметности 1996, а од 1997. године у сталном радном односу (1997-2014. на радним местима: кустос приправник, кустос, библиотекар-кустос на пословима у Библиотеци и Хемеротеци, а од 2014. и виши кустос за просветно-педагошку делатност).
Задужена за аутоматизацију пословања Музеја позоришне уметности Србије (од 1997.)
Аутор и координатор интернет презентација Музеја позоришне уметности Србије www.theatremuseum.org.yu (1997-2010), www.mpus.org.rs (2010-2014, 2014- ) и online сталне поставке Историја српског позоришта (2013-).
Аутор и координатор прјекта Театрослов – електронске базе театрографских података с дигиталним колекцијама Музеја позоришне уметности Србије. (од 2008. )
Аутор и координатор програма за децу и омладину „Позориште у мојој школи“, “Позориштаонција”,  “Школа за публику”
језици: француски и енглески (матерњи српски)