МИРОСЛАВ АНТИЋ


КЊИЖНИЧАР

Библиотека
Архив
Дистрибуција издања МПУС

miroslav.antic@mpus.org.rs

 

Академско образовање:
Гимназија „Света Ђорђевић“ (данас „Паланачка гимназија“) у Смедеревској Паланци.
Апсолвент на одсеку Историја, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.

Стручна звања:
Књижничар – Стручни испит положио у Народној библиотеци Србије 2016. године.

У Музеју ради од 2014. године.

Од јула 2014. године хонорарно и волонтерски обавља послове у Музеју, међу којима је и рад на пројекту „Руски позоришни уметници у Србији између два светска рата“; у децембру 2016. распоређен на послове књижничара.

Језици: енглески