мр АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ

ВИШИ КУСТОС

Програми и плакати
Заоставштине

aleksandra.milosevic@mpus.org.rs

 

Aкадемско образовање:

2014 Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду – магистар из драмских уметности, област театрологија

1997 Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду – одсек Драматургија

1991 Филолошка гимназија у Београду – смер Инокореспондент-сарадник (француски језик)

 

Стручна звања:

2009 Виши кустос

1998 Кустос

 

У Музеју ради од 1997.

 

Попис изложби / библиографија најзначајнијих радова:

2015 Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрењанин

2014 ”Ружица: сећање на Ружицу Сокић”, фоаје Позоришта Атеље 212 у сарадњи са Фондацијом Ружица Сокић (без каталога)

2014 Путујућа позоришта у Србији од средине XИX века до 1945.

2013 Народно позориште у Скопљу (1913-1941) – сто година од оснивања

2012 Милутин Чекић, зачетник модерне режије у српском позоришту

2011 Екстреми Битефа

2010 Битеф на плакату1967-2010. (без каталога)

2009 Хуманитарне представе и концерти у српским позориштима до 1945.

2008 Југословенско драмско позориште – Визуелни идентитет, поводом 60 година од оснивања

2007 Крупни план – позоришни дизајн Ангелине Атлагић 2000-2007.

2006 Стеван Сремац на српским позоришним сценама

2004 Радомир Николић Моравац, фотограф Народног позоришта у Нишу

2003 Деса Дугалић 2001 Сто година „Коштане“ на српским сценама

2000 Витомир Циле Богић

1999 Дела Августа Стриндберга на позоришним сценама Србије

СТРУЧНИ И ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

2015 Историја позоришта од Великог Бечкерека, преко Петровграда до Зрењанина, приказ изложбе Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин, Из рада МПУС-а (Театрон бр. 172/173, 2015)

2015 Позоришни живот у Београду током Првог светског рата и послератна реорганизација Народног позоришта, Зборник радова Факултета драмских уметности, ФДУ, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд 2015.

2015 Еуген Вербер, приказ књиге „Еуген Вербер – глумац, преводилац, јудаиста…“ (Чигоја 2014) (Театрон бр. 170/171, 2015)

2015 Theater-Zettel-Sammlungen: Bestände, Erschliessung, Forschung 2, ed. Matthias J. Pernerstorfer. Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag 2014.

2014 Приказ изложбе Путујућа позоришта у Србији од средине XИX века до 1945., Из рада МПУС-а (Театрон бр. 168/169, 2014)

2013 Приказ изложбе Сто година Народног позоришта у Скопљу (Народно позориште у Скопљу (1913-1941) – сто година од оснивања), Хроника Музеја (Театрон бр. 162/163, 2013)

2001 Рецензија драме Мој генерал, твој генерал, његов генерал Дејана Богићевића и Заверанти Александра Обреновића (Театрон бр. 114, 2001)

2000 Рецензија драме Где ти живиш? Ане Ласић (Сцена, Стеријино позорје, Нови Сад 2000)

2000 Поговор (Савремена српска драма бр. 7, Музеј позоришне уметности Србије, Београд 2000)

2000 Рецензија драме Маске вавилонске Милоша Латиновића (Театрон бр. 112, 2000) 2000 Ин мемориам Никола Милић (Театрон бр. 110, 2000)

1999 Рецензија драме Солитер Слободана Турлакова (Театрон бр. 109, 1999)

1999 Библиографија издања Музеја позоришне уметности Србије (Театрон бр. 107)

1999 Издавачка делатност Музеја позоришне уметности Србије (Театрон бр. 106)

1997 Дипломска драма Једног дана можда (Театрон бр. 101, Музеј позоришне уметности Србије, Београд)

 

САРАДНИК НА КЊИГАМА:

2010- Српска енциклопедија, Матица српска, Нови Сад

2004 Мирослав Јокић, Историја радиофоније у три епохе, Епоха2, Директни преноси (1906-1948), Радио-телевиија Србије, Београд 2004.

2003- Српски биографски речник, Матица српска, Нови Сад

2003 Вера Црвенчанин, Свитања и сутон Милке Гргурове, Музеј позоришне уметности Србије, Београд ПРЕДАВАЊА

2015 Предавање: Историја и рад Музеја позоришне уметности Србије (Студенти II године Универзитета Мегатренд, смер – Менаџмент у култури)

2015 Предавање: Антчко позориште (Студенти II године Универзитета Мегатренд, смер – Менаџмент у култури)

2013 Предавање: Позоришни плакат – историја позоришних плаката у Србији и комад „Андора“ (I и II година средње Немачке школе „Deutsche Shule Belgrad”)

2011 Предавање: Позоришни плакат – историја позоришних плаката у Србији (Факултет примењене уметности)

2006 Предавање о Аугусту Стриндбергу (Факултет примењених уметности)

 

Ужа област интересовања:

Историја српског позоришта до 1945.

 

Језици: енглески, француски