ОЉА СТОЈАНОВИЋ

web-olja-stojanovic

БИБЛИОТЕКАР

Библиотека и Хемеротека
Писма
Рукописна дела

olja.stojanovic@mpus.org.rs

 

Академско образовање.

VII-1b степен стручне спреме. Филолошки факултет Универзитета у Београду, програм Језик, књижевност, култура. Мастер професор језика и књижевности, 2014. године. Мастер рад: Библиографија часописа “Позоришни лист” (1901-1902). VII-1а степен стручне спреме. Филолошки факултет Универзитета у Београду. Дипломирани библиотекар-информатичар, 2011. године.

Стручна звања.

Библиотекар – Државни и стручни испит из области библиотекарства положила у Народној библиотеци Србије 2012. године.

Специјализације

 

У Музеју ради од  2013. године.

Од 2013. године у библиотеци Музеја позоришне уметности Србије као архивски помоћник – књижничар. Од априла 2014. године у библиотеци Музеја као библиотекар.

Од 2013. године члан редакције часописа за позоришну уметност “Театрон”, обављајући послове секретара уредништва.

Попис изложби / библиографија најзначајнијих радова

Online изложба Зорка Тодосић (1864-1936) http://teatroslov.mpus.org.rs/virtuelneizlozbe/zorka/zorkatodosic.html 2. Зорка Тодосић : 1864-1936 / аутор виртуелне изложбе и каталога Оља Стојановић. – Београд : Музеј позоришне уметности Србије, 2016 (Београд : Copy Studio). – 70 стр. : илустр. ; 24 cm 3.

Позориште : недељни илустровани часопис : библиографија (1931-1934) / Оља Стојановић. – Београд : Музеј позоришне уметности Србије, 2012 (Петроварадин : Алфаграф). – 105 стр. ; 23 cm 4.

Библиографија писама путујућих глумаца Владимиру Ст. Петровићу / Оља Стојановић. – Напомене и библиографске референце уз текст У: Teatron. – ISSN 0351-7500. – Год. 38, бр. 166/167 (2014), стр. 146-158.

Ужа област интересовања

Библиографија (историјски развој, теорија и пракса)

Језици: енглески, француски и португалски