*ЗАПОСЛЕНИ У МУЗЕЈУ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ

Упознајте нас

МИРЈАНА ОДАВИЋ

Музејски саветник

др ЈЕЛИЦА СТЕВАНОВИЋ

музејски саветник едукатор

ОЉА СТОЈАНОВИЋ

виши дипломирани библиотекар

МИРОСЛАВ АНТИЋ

књижничар

ГОРДАНА СТЕПАНОВИЋ

виши техничар - документариста

НЕНАД ЈАНКОВИЋ

виши техничар

ЉИЉАНА БАНОВИЋ

секретар

ЈОВАНА ВУКОВИЋ

шеф рачуноводства