Марта Фрајнд: Огледи о српској позоришној периодици (1871-1941)

У уторак, 22. новембра 2016, са почетком у 12 часова у Библиотеци Института за књижевност и уметност Пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца организује Округли сто поводом књиге Марте Фрајнд Огледи о српској позоришној периодици (1871-1941) (Матица српска, Институт за књижевност и уметност, 2015) . Учесници Округлог стола су професор Фaкултeтa дрaмских умeтнoсти др Зоран Јовановић, професори Филолошког факултета др Душан Иванић и др Зорица Несторовић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност др Татјана Јовићевић, саветник Музеја позоришне уметности Ирина Стојковић Кикић и ауторка.

Књига о појавама у српској позоришној периодици од њених почетака до 1941. године покушај је да се отвори прича о једном важном, али до сада сасвим занемареном, сегменту српске периодике, о позоришним часописима. Судбина тих часописа је занимљива зато што су они деценијама били основна и често једина грађа у којој су се могли наћи подаци о историји српског позоришта, а да се при том ни истраживачи периодике ни истраживачи позоришта нису заинтересовали за њихово настајање, намере, квалитете и живот као нешто посебно и важно у историји наше културе. Због специфичне историје наше грађе о позоришту, историја нашег театра била би далеко сиромашнија и непотпунија да није било управо ових часописа. Из њих су сви који су писали о српском позоришту, па и драми, црпли податке за своја истраживања и синтезе.

 

Књига систематизује особености, проблеме и типологију позоришних часописа, указује на кључне појаве у српској позоришној периодици и скицира токове њеног живота и развоја од 1871. године када се појавио први такав часопис у Срба, Позориште уредника Антонија Хаџића (Нови Сад, 1871-1908) до Другог светског рата.
Добро дошли!