О НАМА

 

Музеј позоришне уметности Србије је установа културе од националног значаја која постоји од 1950. године и финансира се из буџета Министарства културе РС.
Смештени смо у Божићевој кући, здању из 1836. које је подигао свињарски трговац Милоје Божић и које је само по себи споменик културе, а налази се у Господар Јевремовој улици 19 у Београду.
У Музеју се чува театролошка грађа која сведочи о развоју позоришта у Србији од XIII века до данас. Музејски фонд чине предмети значајни за научна истраживања или аматерско проучавање класичне драмске, оперске и балетске уметности као и нових мултимедијалних сценских форми.
Тежимо да на једном месту сакупимо, обрадимо, чувамо и приказујемо што више елемената неопходних за реконструкцију неког минулог позоришног чина: од рукописа драме, преко редитељских књига и бележака, пропагандног материјала штампаног уз представе, до фотографија, аудио и видео записа извођења, критика и других извода из штампе, сведочанстава извођача, њихових савременика или потоњих истраживача.
Уз грађу која се односи на институције, прикупљамо и материјале значајне за професионалне биографије позоришних стваралаца, али и сведочанства о приватном животу уметника.
Драгоцене преписке, фотографије, школска сведочанства и бројни лични предмети помажу нам да употпунимо слику о одређеним епохама, односно о институцијама и људима који су у њима живели и радили.
Фонд музеја је систематизован према врсти грађе на збирке: Архивска грађа и документација, Писма, Рукописна дела, Плакати и програми, Фотографије, Аудио и видео записи, Ликовни и меморијални предмети, Сценографске и костимографске скице, Заоставштине, Библиотека и Хемеротека.
У оквиру интернет презентације Музеја, корисницима је доступан Театрослов, online театрографска база података са пратећим дигиталним колекцијама формираним на основу грађе која се чува у музејским збиркама, али и при позориштима тј. у приватним збиркама. Театрослов такође обухвата и online сталну поставку Музеја, као и електронске верзије традиционалних музејских изложби.
Располажемо са једва 250 m2 које се користе као канцеларије, за смештај грађе, и као изложбени простор који истовремено служи и за одвијање свих других програмских активности (промоције, трибине, предавања, пројекције, концерти…) У процедури је решавање питања депоа.
Поред изложбене, Музеј има богату издавачку делатност. Самостално, или у сарадњи са неким другим издавачем, објављено је преко две стотине наслова, а већ три деценије у издању Музеја излази часопис “Театрон”.
Едукативни програми одвијају се у виду радионица Школе за публику и намењени су деци, омладини, али и одраслим посетиоцима.