Промоција књиге “Народно позориште у огледалу времена”

Позивамо Вас на промоцију књиге

”Народно позориште у огледалу времена” 1. и 2. део, ауторке Јелице Стевановић.

 

 

Учествују:

Светозар Рапајић

Александар Пејчић 

 и ауторка

 

 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У ОГЛЕДАЛУ ВРЕМЕНА

         (листови и часописи у издању Народног позоришта у Београду)

 

Аутор Јелица Стевановић 

Издавач Музеј позоришне уметности Србије

 

Књига је настала од докторске дисертације „Стварање медијске слике Народног позоришта у Београду сопственим издањима (листова, новина и часописа, од 1901. до 2008)“, коју је ауторка одбранила у јануару 2015. на Факултету драмских уметности у Београду (ментор: ред. проф. др Драганa Чолић Биљановски).

 

Из предговора

(…) Студија Јелице Стевановић о разноврсним штампаним периодичним гласилима Народног позоришта у Београду управо попуњава ову празнину на коју упозорава Марта Фрајнд: „Литература о овим часописима је веома оскудна. Они се спомињу у оквирима општег изучавања периодике, као вид делатности установа или појединаца, али недостаје њихов детаљан преглед, опис, а нарочито темељнија анализа“. Бар што се тиче Народног позоришта у Београду, те празнине, које недостају Марти Фрајнд, брижно, темељно и поуздано попуњава Јелица Стевановић. Па и много више од тога. (…) иако препуна података и научне апаратуре, студија Јелице Стевановић је занимљива, лако читљива и стилски дотерана. Она се може читати исцела, а може се усмерити само на поједина поглавља, а да опет буде занимљива. Она кроз оживљавање гласила Народног позоришта заиста представља одраз, пре свега позоришни, али у великој мери и друштвени, па и политички, околности у којима се развијала позоришна уметност. (…)

Стевановићева закључује да ова њена студија „сведочи о театру који одолева искушењима и превладава проблеме, преживљава и надживљава ратове, промене граница, државних, политичких и економских система“. Историја ових позоришних гласила јесте и приказ величине и муке позоришне уметности, позоришног, а пре свега глумачког позива и сталне вере да је околностима упркос, позориште вечно.

проф. Емеритус

Светозар Рапајић

 

Из рецензија

 

Јелица Стевановић у свом делу минуциозно проучава и анализира гласила која је Народно позориште објављивало у периоду између 1901. и 2008. године (…) Њен научни допринос произилази из чињенице да је на нов начин показала и доказала да је Народно позориште у Београду театар који и у условима непрекидних историјских турбуленција које владају на Балкану, успешно пратећи захтеве времена, устрајно остварује своје основне задатке.

др Драгана Чолић Биљановски

редовни проф. ФДУ

 

Знајући да кроз целу нашу позоришну историју нису постајали системи и модели, тј. културна политика, а самим тим и одговарајући материјали и документација, Стевановићева се са пуно ентузијазма и љубави прихватила овог веома захтевног и нимало једноставног посла. Посвећенички, а пре свега стручно изнела је овај научни подухват, осветлила једну велику и до сад неанализирану и необрађену област наше театарске делатности.                                                                               

др Милован Здравковић

проф. Академије уметности и медија

 

 

Нова књига музејског саветника др Јелице Стевановић, треба одмах истаћи, иде у ред замашнијих подухвата у српској науци и култури, чији ће истраживачки резултати несумњиво користити свим садашњим и будућим проучаваоцима позоришне уметности.

Ауторка научно поткрепљујуће, али ненаметљиво, даје оцене о рубрикама, текстовима, концепцији публикације… Методички прецизно, научноистраживачки суверено, анализира свако гласило, не запостављајући ни његове допунске рубрике (козерије, анегдоте, вицеви), али с посебним освртом на доминантне и са театролошког становишта релевантне рубрике.

 

др Александар Пејчић

виши научни сарадник

Института за књижевност и уметност