Тржница идеја 2022.

                                                               

Музеј позоришне уметности Србије је и ове године учествовао у манифестацији „Тржница идеја“.

Музеј града Београда и Народни музеј Србије организовали су седму „Тржницу идеја“ која је била одржана у петак, 8. априла 2022. од 10-16h у Народном музеју Србије.

Музеј позоришне уметности Србије је имао видео презентацију начињену од досадашњих радионица, а уз помоћ другара Васе приказано је како се прави сценографија за позориште „Лутака на штапу“. Тема је била – кућа од слаткиша вештице из бајке „Ивица и Марица“. Био је велики одзив учитеља, наставника и васпитача, успостављени су контакти за будуће заједничке акције у смислу упућивања младих нараштаја у тајне позоришне уметности.