ИСТОРИЈА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА ОД СРЕДЊЕГ ВЕКА ДО МОДЕРНОГ ДОБА

Позивамо Вас на промоцију трећег тома књиге Боривоја С. Стојковића

ИСТОРИЈА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА ОД СРЕДЊЕГ ВЕКА ДО МОДЕРНОГ ДОБА
(друго илустровано и допуњено издање)

Понедељак, 12. децембар 2016. у 19:00 сати

Учествују:
Марта Фрајнд
Зорица Несторовић
Петар Волк
Александар Пејчић
Радомир Путник

Улаз слободан. Добродошли!

Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и опера) аутора Боривоја С. Стојковића обухвата синтетички врло разноврсну позоришну историјску тематику и многе значајне тренутке у историјском развитку српског позоришта од његових најстаријих почетака до краја такозваног модерног доба, односно краја Другог светског рата.
Прво издање Стојковићеве Историје штампано је 1980. у издању Музеја позоришне уметности Србије на 1025 страница и без илустрација. Друго допуњено издање се, због обима грађе, штампа у четири тома.
Трећи том Стојковићеве историје финализује сведочења о позоришном стваралаштву тзв. првог модерног доба током последње четвртине 19. столећа и то ван престонице, у Црној Гори, Македонији, у Мостару и Сарајеву. Драгоцено је поглавље посвећено раду путујућих позоришних трупа која су у Србији деловала до почетка Првог светског рата. Следи преглед рада театара под окупацијом у војним и заробљеничким логорима. У наставку, Стојковић с једнаком преданошћу сабира театрографску грађу о две етапе другог модерног доба српског позоришта (1918-1933, 1933-1941) где највише пажње посвећује београдском Народном позоришту.
Поред исправки и допуна текста (материјалних, фактографских, штампарских, коректорских, лекторских и других), друго издање је опремљено богатим избором илустрација који је за ову прилику направила Мирјана Одавић, музејски саветник.
Четврти том Историје српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и опера) из пера Боривоја С. Стојковића је увелико у припреми и очекујемо да изађе из штампе крајем 2017.