08-petar-kralj

М. Вучетић ДАХИЈЕ ИЛИ КРАШЕ ДОК ИМАШЕ, КАД НЕМАШЕ ПРЕСТАШЕ, режија Благота Ераковић, Театар националне драме, Задужбина РАС, 1971.