11-petar-kralj

Г. Стефановски ДИВЉЕ МЕСО, режија Лари Запија, Народно позориште Републике Српске, Бања Лука, 2010.