14-petar-kralj

Б. Пекић ИКС ПЛУС ИПСИЛОН ЈЕДНАКО ЈЕ НУЛА, режија Милица Краљ, Београдско драмско позориште, 2003. (Фото Бранко Брандајс)