15-petar-kralj

Л. Костић МАКСИМ ЦРНОЈЕВИЋ, режија Арса Јовановић, Атеље 212, 1966. (Фото Мирослав Крстић)