ПОЗОРИШТЕ У ВРЕМЕНУ СВАКОМ

Изложба поводом 100 година Удружења драмских уметника Србије

1 – 30. новембар 2019.
у простору Етнографског музеја у Београду

Реализација пројекта:
Музеј позоришне уметности Србије
Позоришни музеј Војводине
Архив Србије
Историјски архив Београда и
Удружење драмских уметника Србије

Уредник Мирјана Одавић
Координатор Радмила Сандић
Графички дизајн Јован Тарбук
Видео презентација Предраг Тончић
Лого и презентација Orange Stuido и Alma Quattro

 


Каталог изложбе
Аутори: Мирјана Одавић (вођа тима), Зоран Максимовић,
Мирослав Перишић, Јелена Ковачевић, Снежана Лазић
Сарадници: Радмила Сандић и Бранислава Атанацковић
129 стр, илустровано, 28 cm
цена 500 РСД

Пратећи програм

 

фото Јован Тарбук