Циклус концерата Факултета музичке уметности у Београду

Четвртак, 16. јануар 2020. у 18 сати

Ирина Пејоска,

Корана Чича Поткоњак,

Олга Марковић

студенткиње харфе