Правилник о организацији рада МПУС током ванредног стања – ванредних мера

Дана 17. марта 2020. године Момчило Ковачевић, директор Музеја, донео је Правилник о организацији рада Музеја позоришне умености Србије током трајања ванредног стања – ванредних мера  због заразне болести COVID-19 (корона вирус”) и поступању запослених и радно ангажованих лица.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања и престаје да важи даном окончања ванредног стања – ванредних мера које се примењују ради спречавања ширења заразне болести COVID-19.