Радно време галерије

Галерија Музеја позоришне уметности Србије отворена је за посетиоце радним данима према уобичајеном радном времену од 9:00 до 18:00 часова.

Министарство културе и информисања најавило потребе установа културе за дезинфекцијом њихових просторија, сагласно плану активности у условима примене мера у борби против епидемије вируса КОВИД-19. С тим у вези, свака установа може даље у непосредном контакту са Заводом за биоциде да реализује дезинфекцију просторија.

Посетиоци и запослени дужни су да се придржавају прописаних мера заштите и да поштују правила социјалног дистанцирања.

Делујмо прeвeнтивно и будимо одговорни према себи и другима!