Промоција књиге “Театар протусловја – антитетички театар Јована Стерије Поповића”

Поштовани,

Промоција монографије Театар протусловја – антитетички театар Јована Стерије Поповића, аутора Петра Грујичића, одржаће се у Музеју позоришне уметности Србије у уторак 27. јуна 2023. у 19 сати.

На промоцији ће говорити:

Радомир Путник,

проф. Живко Поповић,

уредник Зоран Максимовић

и аутор.

 

Монографија Театар протусловја (Антитетички театар Јована Стерије Поповића) Петра Грујичића (Академије уметности, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад)

представља синтетичку студију о драмском опусу Јована Стерије Поповића. Монографија настоји да на нов начин истражи структурне повезаности унутар целине пишчевог обимног, жанровски разноврсног опуса, као и да расветли разлоге највеће ревизије у интерпретацији неког српског класика, почев од оспоравања и неразумевања, преко вишедеценијског заборава, па све до снажне афирмације тек у другој половини XX века.

У првом делу посвећеном комедијама истражују се формалне и перформативне одлике Поповићеве драматургије. Фокус је на оригиналности поступка и његовој поетици у контексту једне заоштрене полемичке климе током прве половине XIX века, чије су се последице дугорочно одразиле на потцењен положај самог писца. Други део студије, посвећен „жалостним позорјима“, дотиче у новијој театрологији и есејистици мање разматране теме, Стеријина дела која нису наишла на значајнији репертоарски одзив у савременом добу.

 

Куриозитет ревизије Стеријине улоге као још увек неокончаног процеса у српској култури, Театар протусловја настоји да објасни обновљеним репертоарским интересовањима у другој половини XX века за пишчеве драме, новим интерпретацијама идентитета српске књижевности XIX века, као и надасве Стеријиним афинитетима које описујемо као канонске.

 

Иако опус Ј. С. Поповића посматра као јединствено, најкомплексније ауторско наслеђе у националној култури XIX века, чији садржаји кореспондирају с наизглед
непрегледним бројем различитих питања и уметничких искустава, монографија Театар протусловја у својем синтетичком приступу и коришћеној терминологији настоји да буде подједнако разумљива театролозима, позоришним уметницима, историчарима и теоретичарима књижевности, а нарочито студентима драмских академија и историје књижевности.

 

Књига је овенчана Стеријином наградом за театрологију „Јован Христић“ 2023.

 

Издавачи књиге су Академија уметности Нови Сад и Позоришни музеј Војводине из Новог Сада.

 

Уторак, 27. јун 2023. у 19 сати

 

ДОБРО ДОШЛИ!