Са ове странице можете преузети документа везана за административно пословање МПУС.

МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Господар Јевремова 19
11158 Београд
ПИБ 100042659
жиро рачун: 840-529664-93

За више детаља можете се обратити секретару Музеја, Љиљани Бановић.

 

Извештај са седнице УО МПУС од 26. новембра 2013.

Конкурс за избор директора МПУС (2013)

Јавни конкурс за избор директора МПУС

Јавни конкурс за избор директора МПУС (2019)

Јавни конкурс за избор директора МПУС (2021)

Финансијски план за 2021.годину.

Финансијски план I за 2021.годину.

Коначни финансијски план за 2021.годину

Финансијски план за 2022.годину.

 

 

Конференција за штампу поводом расписивања Јавног конкурса за избор директора МПУС