План рада МПУС за 2019. годину

Извештај о раду МПУС за 2019. годину.

Финансијски план за 2019. годину

Завршни рачун за 2019. годину

 

План рада МПУС за 2020. годину

Извештај о раду МПУС за 2020. годину.

Финансијски план за 2020. годину

Завршни рачун за 2020. годину

 

План рада МПУС за 2021. годину

Извештај о раду МПУС за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план I за 2021. годину

Коначни финансијски план за 2021. годину

Завршни рачун за 2021. годину

 

План рада МПУС за 2022. годину.

Извештај о раду МПУС у 2022. години.

Финансијски план за 2022. годину

Коначни финансијски план за 2022. годину

Завршни рачун за 2022. годину

 

Програм рада МПУС У 2023. години

Финансијски план за 2023. годину

 

 

Образац захтева за информације од јавног значаја