Конкурс за избор директора МПУС (2013)

Mузeј позоришне уметности Србије
Установа културе од националног значаја
Београд, Господар Јевремова 19
Телефон: 2626-630, Fax: 2628-920
e-mail: office@mpus.org.rs
www. mups.org.rs
21. 11. 2013.
бр. 191/6

На основу дописа Министарства културе и информисања (бр. 110-00-246 од 18. 09. 2013. год.) и одлуке Управног одбора Музеја од 22. 10. 2013, записника са састанка Комисије за спровођење техничких радњи за избор директора Музеја позоришнe уметности – Установe културе од националног значаја, одржане дана 18. и 21. 11. 2013. године у просторијама Музеја, и сходно примени одговарајућих одредби Закона о јавном информисању, упућујемо позив представницима медија да узму учешће на конференцији за јавност на којој ће се пружити информација о поступку за избор директора ове установе.

Конференцију заказујемо на дан
уторак, 26. 11. 2013. у 11 сати,
у просторијама Музеја позоришне уметности Србије,
Београд, Господар Јевремова 19

Божидар Стошић,
Председник управног одбора Музеја

у наставку можете прочитати:

Записник са Састанка свих запослених у Музеју позоришне уметности Србије-Установа културе од националног значаја одржаног дана 25. 11. 2013.
и
Предвиђени Дневни ред 5. седнице Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије – Институције од националног значаја која ће се одржати 26. новембра 2013. у 11:00 сати

***

ЗАПИСНИК

Са састанка свих запослених у Музеју позоришне уметности Србије-Установа културе од националног значаја (у даљем тексту: Музеј) одржаног дана 25. 11. 2013. године у просторијама Музеја на коме је кандидат за избор директора, Момчило Ковачевић презентирао свој предлог Програма рада и развоја Музеја за период од четири године.
Састанак је почео у 11 часова.
Састанку присуствују запослени: Олга Марковић, Мирјана Одавић, Миланка Андријашевић, Љиљана Бановић, Кимета Џафери, Биљана Остојић, Ненад Јанковић, Ксенија Радуловић, Бранка Вдовић, Александра Милошевић, Ирина Стојковић Кикић, Гордана Степановић и Оља Стојановић.
Поред председника Управног одбора Музеја Божидара Стошића, присуствују и члан одбора испред Музеја Олга Марковић, сада као запослена у Музеју и на основу дописа министарства сада се анонимно изјашњава као запослена.
Презентацију предлога програма рада и развоја Музеја за период од четири године Момчило Ковачевић презентирао је свим запосленима у Музеју.
Презентацију је почео у 11 часова и завршио је у 11,15 часова.
Програм Момчила Ковачевића налазио се и на огласној табли Музеја.
По излагању кандидата Момчила Ковачевића председник Управног одбора отворио је дискусију.
Запослена Олга Марковић интересовала се о унутрашњој реорганизацији просторија у Музеју. Кандидат Момчило Ковачевић изнео је законску обавезу за отварање излаза у случају пожара и о пресељењу библиотеке у горњи депо и проширење галерије Музеја за један простор. Такође и о санацији зграде Музеја. За све ове инвестиције Музеј је поднео захтев Министарству ради обезбеђивања средстава и ово је ушло у план за период 2014. – 2016. година.
2. Пошто је исцрпљена дискусија, председник одбора је закључио састанак и после паузе од 5 минута спроведено је организовање анонимног изјашњавања свих запослених. Председник Управног одбора констатовао је уз присуство свих запослених: -да је запослена Љиљана Бановић, припремила гласачку кутију, уредан списак свих запослених у Музеју и коверат затворен и са гласачким листићима. Гласање се обавља у складу са одредбама о тајном гласању по Пословнику о раду Управног одбора.
Пре почетка анонимног изјашњавања свих запослених у Музеју, председник одбора је отворио кутију и записнички је констатовао да је празна и да је број гласачких листића исти колико има и на списку запослених у Музеју, у 11,20 часова отворио изјашњавање путем гласања.
Гласање је обављено по следећем поступку: запослени који је узео гласачки листић, Љиљана Бановић, запослена на административним пословима заокружила је његов редни број и запослени је потписао да је добио гласачки листић и приступио је гласању. Анонимно изјашњавање односно гласање завршено је у 11,31 часова.
Уз присуство председника Управног одбора Љиљана Бановић је пре отварања гласачке кутије констатовала да су сви запослени гласали.
Затим је отворила кутију и утврдила да се у кутији налази 13 гласачких листића и констатовала да се слаже са укупним бројем запослених.
Председник Управног одбора је пребројавањем гласачких листића утврдио је да од 13 запослених анонимно се изјаснило:
– За прихватање предлога наведеног програма укупно 10 запослених.
– За неприхватање предлога наведеног програма укупно 2 запослених.
– Уздражан 1 запослени.
Са резултатима спроведеног поступка анонимног изјашњавања свих запослених у Музеју на дан 25. 11. 2013. године о предлогу рада и развоја Музеја кандидата Момчила Ковачевића, председник Управног одбора упознаће остале чланове одбора пре доношења коначне одлуке о избору директора Музеја.
Саставни део овог записника чини списак запослених за њиховим потписима.

Записничар
Дипл.правник Ружица Арсенијевић Миленковић

ПРДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Божидар Стошић

Записник верификовала
Љиљана Бановић

***

Mузeј позоришне уметности Србије
Установа културе од националног значаја
Београд, Господар Јевремова19
Телефон: 2626-630 Fax: 2628-920
e-mail: office@mpus.org.rs www. mups.org.rs
бр. 204 21.11. 2013. год.

ПОЗИВ ЗА 5. СЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЧЛАНУ УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА

На основу члана 4. Пословника о раду Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије – Установа културе од националног значаја, члана 11 до 15, Правилника о начину и поступку избора директора Музеја и дописа Министарства културе и информисања број 110-00-245/2013-01 од 18.09.2013. године, сазивам (5) седницу одбора.
Седница Одбора одржаће се дана 26. октобра 2013. године у просторијама Музеја, Београд, ул. Господар Јевремова 19, са почетком рада у 11 сати. За седницу Одбора предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Први део рада Управног одбора:

1. Усвајање записника са четврте седнице Управног одбора одржане 22.10.2013.
2. Усвајање записника(1 и 2) комисије за спровођење техничких радњи одржаних 18. и 21. новембра 2013, за потребе Управног одбора (известилац – председник Управног одбора)
3. Усвајање записника комисије о спроведеном поступку анонимног изјашњавања свих запослених о приказаном плану и програму рада Музеја (2014. – 2017.) кандидата за избор директора Музеја. (Известилац председник У.О.)

По упознавању свих чланова Управног одбора о резултатима спроведеног анонимног изјашњавања и закључивања првог дела седнице, Председник У.О. наставља седницу само са једном тачком дневног реда.

Дневни ред:

1. Разматрање једине пријаве која испуњава све услове конкурса, са Планом и програмом развоја Музеја позоришне уметности Србије за период (20014 – 2017), на расписани и објављени конкурс (Политика, 31. 10. 2013.) за избор директора Музеја Момчила Ковачевића (стручна спрема VII/2),
– доношење одлуке о предлогу избора директора и достављање те одлуке Оснивачу ради његовог именовања.

Молимо вас да неизоставно присуствујете Седници којој присуствују и овлашћени представници јавних гласила – по позиву.

Председник Управног одбора Музеја
Божидар Стошић, с. р.

Прилог:
Уз тачку 1: Записник са 4. седнице У.О.
Уз тачку 2: 1.Записник комисије од 18.11.2013; 2. Записник комисије од 21.11.2013.
Уз тачку 3: Записник Комисије о резултатима анонимног изјашњавања (доставиће се на самој седници.
За посебну седницу Управног одбора: Пријава кандидата Момчила Ковачевића са Предлогом програма рада и развоја Музеја за период од четири године (2014. – 2017.).