Конференција за штампу поводом расписивања Јавног конкурса за избор директора МПУС

На основу дописа Министарства културе и информисања (бр. 110-00-246 од 18. 09 2013. год) и Одлуке Управног одбора Музеја од 22. 10. 2013, и сходно примени одговарајућих одредби Закона о јавном информисању, упућујемо позив преставницима медија да узму учешће на конференцији за јавност на којој ће се пружити информација о поступку објављивања јавног конкурса за избор директора ове установе.
Конференцију заказујемо на дан
28. 10. 2013. у 12 сати,
у просторијама Музеја позоришне уметности Србије, Београд – Господар Јевремова 19.

Председник управног одбора Музеја,
Божидар Стошић

Вест постављена: 25.10.2013