ГОРДАНА СТЕПАНОВИЋ

 

ВИШИ ТЕХНИЧАР – ДОКУМЕНТАРИСТА

Театрослов
Дигитализација фонда МПУС

gordana.stepanovic@mpus.org.rs

 

Академско образовање.

Архитектонско техничка школа у Београду, Архитектонски техничар за високу градњу

 

Стручна звања:

Положен стручни испит за звање – Архитектонски техничар, Завод за заштиту споменика културе града Београда, 1998.

Положен стручни испит за звање – Техничар документариста, Народни музеј у Београду, 2013.

Положен стручни испит за више звање – Виши техничар документариста, Народни музеј у Београду, 2015.

 

У Музеју ради од  2000. године

 

Петходно радно искуство:

Завод за заштиту споменика културе 01.09.1997. до 28.02.1998. (волонтер), од средине 1998. до априла 1999. (уговор о делу) као архитектонски техничар.

 

Језици: енглески