ИРИНА СТОЈКОВИЋ КИКИЋ

 

БИБЛИОТЕКАР – МУЗЕЈСКИ САВЕТНИК

Театрослов
Библиотека
Хемеротека
www.mpus.org.rs

запослена у МПУС од 1997. до 2017, потом од 2019.

 

Рођена 31. 12. 1973. године у Београду.
Завршила Огледну основну школу „Владислав Рибникар“ у Београду (1988).
Матурирала у Филолошкој гимназији у Београду (1992).
Дипломирала на одсеку Драматургија, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду (1997).

Стручна звања и лиценце:

Кустос – Стручни испит у делатности заштите културних добара ( 1998)
Библиотекар – Стручни испит у библиотечкој делатности (2008)
Лиценца за узајамну каталогизацију у систему COBISS (2009)
COBISS2 Каталогизација/Монографије (2009)
Етернитас – Музејски информацини систем Србије (2010)
COBISS2 Каталогизација/серијске публикације (2011)
COBISS2 Каталогизација/библиографије истраживача (2012)
Виши кустос – више звање у делатности заштите културних добара (2013)
COBISS3 Каталогизација (2015)
COBISS3 Аналитичка обрада саставних делова серијских публикација (2015)
Музејски саветник – више звање у делатности заштите културних добара (2015)
Обука из области унапређења веб-сајтова установа културе и SEO за Google претраживач (2017)
COBISS3 Прелазак на COBISS3/Каталогизацију са нормативномконтолом (2019)

Претходна запослења:

1997-2017.          Музеј позоришне уметности Србије, Београд
2017- 2019.         Задужбина Светог манастира Хиландара, Београд

 

језици: француски и енглески, основи италијанског и  грчког  (матерњи српски)
рачунарска писменост: Microsoft Office, WordPress, основе Photoshop, HTML

Живи у Београду, удата, мајка три сина.

 

Радно искуство:

Запослена као хонорарни сарадник у Музеју позоришне уметности 1996, а од 1997. године у сталном радном односу (радна места: кустос приправник, кустос, библиотекар – кустос, библиотекар – виши кустос, библиотекар – музејски саветник едукатор).

Од почетка распоређена на рад у Библиотеци и Хемеротеци, а од 2002. године као руководилац збирке, уједно и све до 2013. једини библиотекар у Музеју.  Са ове позиције реорганизовала рад обе збирке и покренула online пословање и презентовање рада Музеја (прелазак са BIBLIO пакета на COBISS, комплетна ревизија фонда, нови систем сигнирања, нови систем смештаја грађе, интернет презентација Музеја , увођење електронског press clipping-a,buzz monitoring-a,  формирање Дигиталне библиотеке Музеја, увођење online рада с корисницима, формирање збирке електронских верзија изложби Музеја итд…)
Од 2014. до 2017. године с позиције библиотекара и вишег кустоса за просветно-педагошки рад (потом библиотекар – музејски саветник едукатор) руководи пословима Хемеротеке МПУС, Театрословa с дигитализацијом фонда МПУС, интернет презентацијом www.mpus.org.rs, Facebook страницом @Jevremova19, twitter@Jevremova19, задужена је за односе са јавношћу, аутор је и реализатор свих едукативних програма МПУС за децу и омладину (из редовне популације и са сметњама у развоју), водила групне посете за одрасле и породичне обиласке.

Руководилац аутоматизације пословања Музеја позоришне уметности Србије (1997- 2017, 2019 – даље): МИСС, COBISS, ЕТЕРНИТАС, Театрослов и дигитализација целокупног фонда).

Руководилац збирки МПУС:
Библиотека (2003-2017, 2019 – даље)
Хемеротека (1997- 2017, 2019 -даље)
Архивски документи (2015-2017)

Учествовала у преко педесет промоција издавачке делатности и програма Музеја позоришне уметности Србије у преко двадесет градова у земљи (1997-2000)

Аутор све четири интернет презентације Музеја позоришне уметности Србије www.theatremuseum.org.yu (1997-2010),  www.mpus.org.rs (прва поставка на домену 2010 – 2014, друга 2014 – 2017, трећа од 2017.) и online сталне поставке МПУС Историја српског позоришта (2013, 2014).

Организатор низа вечери и округлих столова у оквиру театролошких програма Музеја позоришне уметности Србије (1998-2000), те стручних скупова из области музејске едукације и вођења позоришних библиотека и архива (2013 – 2017).

Аутор и координатор пројекта Театрослов – електронске базе театрографских података с дигиталним колекцијама Музеја позоришне уметности Србије (од 2008. )

Покретач прве дигиталне колекције Музеја позоришне уметности Србије (Позоришне критике Народног позоришта у Београду 1918-1944. у склопу Дигиталне библиотеке НБС), а потом и других дигиталних колекција у оквиру Театрослова.

Аутор и координатор пројекта Руски позоришни уметници у Србији између два светска рата – дигитална колекција МПУС, сарадници Государственный институт искусствознания, Москва www.sias.ru, Институт славяноведения Российской академии наук, Москва www.inslav.ru , Руски
центар, Филолошки факултет, Београд, http://ruskicentar.rs/sr/ruskicentarubeogradu.html. У оквиру пројекта је из музејских збирки издвојено, а потом пребачено у дигитални формат око 9000 јединица (2014).

Аутор и координатор online базе Библиотека драмских текстова (у оквиру Театрослова) којом је омогућена обједињена каталогизација рукописа и штампаних издања позоришних комада који се чувају у институцијама које немају приступ Cobib.rs-у.

Организатор стручног скупа Позоришне библиотеке и архиви – Библиотека драмских текстова, 7. 11. 2013, МПУС. На овом скупу запослени у библиотекама и архивима београдских позоришта усвојили су Театрослов и стандарде предвиђене овим пакетом као платформу за обједињени каталог драмских текстова који се у рукописној и/или штампаној форми чувају у фондовима појединачних институција.

Аутор и координатор програма за децу и омладину Позориште у мојој школи,  Школа за публику и Позориштаонција, са више од сто реализованих радионица и презентација у Музеју позоришне уметности и школама у Србији (2011-2017, паралелно за редовну популацију и лица са сметњама у развоју). У оквиру пројекта развила и примењује методу под именом Позоришна преводница.

Аутор и руководилац драмских радионица за лица с посебним потребама, Удружење родитеља ментално недовољно развијених особа Звездаре из Београда, Дечије срце из Београда, Право на осмех из Београда (2005-2009).

Објављивала теоријске и драмске радове у књижевној, стручној и позоришној периодици (Театрон, Лудус, Relation, Књижевна реч), антологији Савремена српска драма итд.

Активан члан Секције музејских библиотекара и књижничара, Секције музејских едукатора  Музејског друштва Србије и Подружнице специјалних библиотека Библиотекарског друштва Србије.

Присуствује и излаже на стручним скуповима у области музеологије, библиотекарства и театрологије.

Члан Управног одбора МПУС (2001-2012), Надзорног одбора МПУС (2013 – 2017), заменик директора МПУС с правом потписа (2013 -2017).

Са позиције саветника-координатора при управи Задужбине Светог манастира Хиландара наставила рад на организацији и побољшању функционалности и видљивости институција које се баве заштитом националног културног и духовног наслеђа у ери дигиталног.

 

Изложбе:

Comoеdia – живот позоришног часописа 1923-1927 (1998)
Позориште „Бошко Буха“ (2000)
Позориште у мојој школи (2011)
Часопис „Позориште“, Београд, 1931-1934 (2012)
Историја српског позоришта online 1, стална поставка МПУС (2013)
Историја српског позоришта online 2, стална поставка МПУС (2014)

 

Избор из библиографије:

Душан Ковачевић, драмски писац-сценариста, Театрон, 1998, септембар, бр. 104, стр. 57-67. (Театролошке студије)

Comoеdia – живот позоришног часописа 1923-1927, Београд, Музеј позоришне уметности Србије, 1998. (библиографија чланака објављених у часопису, каталог изложбе)

Реконструкција позоришне представе, Театрон, 1999, март, бр. 106, стр. 59-70. (Музеолошке студије)

Позориште “Бошко Буха” Београд : (1950-2000), Београд , Музеј позоришне уметности Србије, 2000.

Предметна класификација и систем предметних одредница у библиотеци Музеја позоришне уметности Србије, хабилитациони рад за стицање стручног звања библиотекар, ментор Илинка Смиљанић, Београд, Народна библиотека Србије, 2008.

Развој Хемеротеке Музеја позоришне уметности Србије, Театрон, пролеће-лето 2013, бр. 162-163, стр. 107-140.

Да ли је Србији потребан Закон о позоришту? http://mpus.org.rs/izlozbe-i-dogadjaji/teatrogled/teatogled-sveske/, 19. јануар 2015.

Популаризација драмске класичних драмских текстова из школске лектире – препород или милосрдно убиство, Театрон, 2015, бр. 170/171, стр. 137-150.