др ЈЕЛИЦА СТЕВАНОВИЋ

Музејски саветник едукатор

 • Уредник програма
 • Едукација
 • Архивска документа

 

jelica.stevanovic@mpus.org.rs

 

Академско образовање:

Основне студије (ФДУ): организација сценских и радио делатности

Звања:

Магистар театрологије (ФДУ, 2008); тема „Позоришна критика и сценски живот представе, на примеру Госпође министарке Бранислава Нушића на сцени Народног позоришта (1929–2004)“

Доктор наука о драмским уметностима из области студије позоришта (ФДУ, 2014); тема „Стварање медијске слике Народног позоришта у Београду сопственим издањима (листова, новина и часописа од 1901. до 2008)“

Радно искуство:

 

Професионални ангажмани: Радио Београд (1981–82); Народно позориште Сомбор (1982–91); Народно позориште у Београду (од 1991–2017: организатор и  PR, главни истраживач у Истраживачко-документационом центру, главни уредник Издавачке делатности), Музеј позоришне уметности Србије (од 2017 – музејски саветник едукатор)

Радове из области театрологије објављује у часописима Театрон, Сцена, Зборник Матице српске, Лудус, у програмима представа и другим публикацијама Народног позоришта… Од 2005. до 2017, уредник је и приређивач већине програма представа Народног позоришта. Заменик је уредника „Позоришних новина“, месечника Народног позоришта, у којима је од 2006. објављено и више стотина њених написа.

Изложбе:

 • Прелиставање – 30 бројева Позоришних новина, Народно позориште (аутор изложбе и каталога, 2006)
 • Свестрани Нушић – (аутор изложбе и каталога Ј. С; избор карикатура Југослав Влаховић, ред. проф. ФПУ), Општина Стари Град – Општинска управа, изложба прављена за Дане „Конзула“ у Битољу (2009)
 • На­род­но по­зо­ри­ште, скло­ни­ште сло­бод­ног ду­ха (24. 03 – 14. 06. 1999)Народно позориште (аутор каталога и коаутор изложбе – са Жељком Хубачем – 2010)
 • „Мадам Батерфлај“ – 90 година на сцени Народног позоришта – Народно позориште (аутор изложбе и каталога, 2010)
 • Бранислав Нушић – управник Народног позоришта у Београду (1900–1902), Музеј Народног позоришта (аутор текста за каталог и коаутор изложбе и каталога – са Мирјаном Одавић, 2014)
 • Даворин Јенко (1835–1914), међународна изложба у организацији Архива Републике Словеније, Архива Србије и Музеја Народног позоришта у Београду, Музеј Народног позоришта (аутор текста за каталог и коаутор изложбе – са Јелицом Рељић, Грегором Јенушем и Францом Крижнаром, 2015)
 • „Ромео и Јулија“ на сцени Народног позоришта у Београду – драма и балет (јубилеји Шекспира, Прокофјева и Парлића), (аутор текста за каталог и коаутор изложбе и каталога – са Мирјаном Одавић, 2016)

Избор из библиографије: 

 

МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ:

 • Београдска опера и Трубадур (1913–2003) (приређивач и аутор већег дела текста), Народно позориште, Београд 2003.
 • На уранку – сто година од првог извођења (приређивач и аутор већег дела текста), Народно позориште, Београд 2003.
 • Госпођа министарка75 година на сцени Народног позоришта (аутор), Народно позориште, Београд 2004.
 • Коштанапрви век на сцени Народног позоришта (приређивач и аутор већег дела текста), Народно позориште, Београд 2005.
 • Стерија у Народном позоришту – водич кроз театрографску грађу (аутор), Народно позориште, Београд 2006.
 • Нушић и критика (аутор), Центар за културу Смедерево, Библиотека „Нушићеви дани“, Смедерево, 2010.

ТЕАТРОЛОШКИ РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА (избор):

 • Реконструкције Годишњака Српског народног позоришта за сезоне 1941/42, 1942/43 и 1943/44, (приредила са А. Радовановићем), објављено у Театронима бр. 108, 109 и 110, МПУС, Београд, 1999. и 2000; Реконструкције Годишњака Народног позоришта у Београду за сезоне 1945/46, 1946/47 и 1947/48, објављено у Театронима бр. 111, 112 и 115, МПУС, Београд, 2000. и 2001.
 • Госпођа министарка Бранислава Нушића – критика и публика; у: зборник радоваПозоришни Нушић“, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 2009.
 • Кошница која пушта ројеве – ране везе Српског народног позоришта и Народног позоришта у Београду, „Сцена“ бр. 4, год. XLVII, октобар-децембар 2011, Стеријино позорје, Нови Сад
 • Епске структуре и простор у Настасијевићевој драми Код вечите славине, „Сцена“ бр. 4, год. L, октобар-децембар 2014, Стеријино позорје, Нови Сад
 • Даворин Јенко у Народном позоришту у Београду, и Даворин Јенко у репертоару Народног позоришта у Београду „Даворин Јенко (1835–1914), Архив Републике Словеније / Архив Србије, Љубљана 2015.
 • Даворин Јенко у Народном позоришту у Београду, Театрон бр. 172/173, МПУС, јесен/зима 2015, Београд
 • Словенац – утемељитељ српске сценске музике, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, бр. 53, Нови Сад 2015.
 • Један век Ростановог „Сирана“ на сцени нашег националног театра, Театрон бр. 176/177, јесен/зима 2016, МПУС, Београд
 • Бранислав Нушић – родоначелник позоришне периодике у Београду; у: зборник радова „Драмско дело Бранислава Нушића – традиција и савременост“, Стеријино позорје, Нови Сад, 2015.

И више десетина театролошких радова мањег обима, приказа изложби и стручних књига…

ФЕЉТОНИ:

 • Госпођа министарка (20 наставака) објављиван у „Политици“ јуна 2004.
 • Госпођа министарка – 75 година на сцени Народног позоришта (9 наставака) објављиван у „Позоришним новинама“ 2005. и 2006.
 • Стерија на сцени Народног позоришта (20 наставака) објављиван у „Позоришним новинама“ 2006–09.
 • Јубилеји наших великих уметника (10 наставака) у „Позоришним новинама“ (2015–16)
 • 175 година од оснивања првог театра у Београду, „Театра на Ђумруку“ (10 наставака) у „Позоришним новинама“ (2016–17)

Око 100 ауторских текстова објављених у програма представа и посебним публикацијама поводом јубилеја појединих представа у Народном позоришту.

НАУЧНИ СКУПОВИ

 • Позоришни Нушић, у Српском народном позоришту у Новом Саду, у организацији Позоришног музеја Војводине, Нови Сад, 2004.
 • Позоришно стварање Јована Путника, у Матици српској у Новом Саду, у организацији Позоришног музеја Војводине, Нови Сад ,2005.
 • Нушићу у част – округли сто поводом 150. године рођења, у Музеју позоришне уметности Србије, у организацији Удружења драмских писаца Србије, Фестивала „Нушићеви дани“ из Смедерева и Музеја позоришне уметности Србије, Београд, 2014.
 • Драмско дело Бранислава Нушића – традиција и савременост, међународни симпозијум у организацији Матице српске, Српске академије наука и уметности и Стеријиног позорја, Нови Сад, 2014.
 • Даворин Јенко (1835–1914), живот и дело, о стогодишњици смрти, међународни симпозијум у организацији Архива Републике Словеније и Архива Србије, Љубљана, 2014.

Ужа област интересовања: Историја Народног позоришта у Београду

Језици: енглески