КИМЕТА ЏАФЕРИ

web-kima

ЕКОНОМ

Академско образовање:

IV степен, Средња школа “Јездимир Ловић”, Сјеница, Техничар за неорганску хемију, 1980.

У Музеју ради од 1996. године

Језици: српски, руски