ЉИЉАНА БАНОВИЋ

web-ljilja

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

ljiljana.banovic@mpus.org.rs

 

Академско образовање.

Oсновне академске студије 240 ЕСП бодова, Универзитет Џон Незбит, 2017, звање Дипломирани правник

Основне пословне струковне студије 180 ЕСПБ бодова, Универзитет Џон Незбит, Београд, 2016. година, звање Струковни економиста

Специјализације, стручна усавршавања:

Рачуновођа, Југословенско удружење рачуновођа, Београд, 2000. година

У Музеју ради од 1990. године

Претходно радно искуство:

Благајник, рачуновођа, пословни секретар