ЉИЉАНА БАНОВИЋ

web-ljilja

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

ljiljana.banovic@mpus.org.rs

 

Академско образовање.

Основне пословне струковне студије 180 ЕСПБ бодова, Универзитет Џон Незбит, Београд, 2016. година, звање Струковни економиста

Специјализације, стручна усавршавања:

Рачуновођа, Југословенско удружење рачуновођа, Београд, 2000. година

У Музеју ради од 1990. године

Претходно радно искуство:

Благајник, рачуновођа, пословни секретар