МИРОСЛАВ АНТИЋ


КЊИЖНИЧАР

Библиотека
Архив
Дистрибуција издања МПУС
Театрослов – електронска база театрографских података с дигиталним колекцијама

miroslav.antic@mpus.org.rs

У Музеју ради од 2014. године.

Од јула 2014. године хонорарно и волонтерски обавља послове у Музеју, међу којима је и рад на пројекту „Руски позоришни уметници у Србији између два светска рата“; у децембру 2016. распоређен на послове књижничара.

Академско образовање:
Гимназија „Света Ђорђевић“ (данас „Паланачка гимназија“) у Смедеревској Паланци.
Апсолвент на одсеку Историја, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.

Стручна звања:
Књижничар – Стручни испит положио у Народној библиотеци Србије 2016. године.

Стручно усавршавање:

Успешно похађање курса за коришћење програма Adobe photoshop (2018)

Прелазак на COBISS3/Каталогизацију са нормативном контролом (2018)

Употреба програмске опреме COBISS3/Каталогизација – напредни курс – (2017)

 • лиценца за каталогизацију некњижне грађе
 • лиценца за катологизацију серијских публикација
 • лиценца за катологизацију саставних делова
 • лиценца за катологизацију континуираних извора

Употреба програмске опреме COBISS3/Каталогизација – почетни курс – (2017)

 • лиценца за каталогизацију монографских публикација
  • Аакредитовани курс Демократизација дигитализације у библиотекама – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду (2019)

Објављени радови:

 • Антић Мирослав, Руски позоришни уметници у Србији између два светска рата – прва фаза пројекта, 2014, Teatron, год. 38, бр. 168/169, 2014, стр. 143-148. 
 • Антић Мирослав, Заоставштина глумачког пара Капиталине Ерић и Љубомира Богдановића, 2019,,  Teatron,  год.  43,  бр. 188/189,  стр. 134-145 

Чланство у струковним удружењима:

 • Библиотекарско друштво Србије
 • Музејско друштво Србије

Језици: енглески