мр АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ

МУЗЕЈСКИ САВЕТНИК

Програми и плакати
Заоставштине

aleksandra.milosevic@mpus.org.rs

 

Aкадемско образовање:

2014. Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду – магистар из драмских уметности, област театрологија

1997. Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду – одсек Драматургија

1991. Филолошка гимназија у Београду – смер Инокореспондент-сарадник (француски језик)

 

Стручна звања:

2018. Музејски саветник

2009. Виши кустос

1998. Кустос

 

У Музеју ради од 1997.

 

Попис изложби / библиографија најзначајнијих радова:

2019. Глумачке породице II: Миљковићи, Тодоровићи, Златковићи

2018. Поповићи – позоришна династија (1808-1949)

2017. Позориште “Мата Милошевић” ФДУ (2000-2002)

2016. Петар Краљ – улоге у позоришту и на радију

2015. Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрењанин

2014. ”Ружица: сећање на Ружицу Сокић”, фоаје Позоришта Атеље 212 у сарадњи са Фондацијом Ружица Сокић (без каталога)

2014. Путујућа позоришта у Србији од средине XИX века до 1945.

2013. Народно позориште у Скопљу (1913-1941) – сто година од оснивања

2012. Милутин Чекић, зачетник модерне режије у српском позоришту

2011. Екстреми Битефа

2010. Битеф на плакату1967-2010. (без каталога)

2009. Хуманитарне представе и концерти у српским позориштима до 1945.

2008. Југословенско драмско позориште – Визуелни идентитет, поводом 60 година од оснивања

2007. Крупни план – позоришни дизајн Ангелине Атлагић 2000-2007.

2006. Стеван Сремац на српским позоришним сценама

2004. Радомир Николић Моравац, фотограф Народног позоришта у Нишу

2003. Деса Дугалић 2001 Сто година „Коштане“ на српским сценама

2000. Витомир Циле Богић

1999. Дела Августа Стриндберга на позоришним сценама Србије

 

ГОСТОВАЊА ИЗЛОЖБИ

2017. Изложба „Петар Краљ – улоге у позоришту и на радију“ – Дани комедије, Јагодина (20-27. март)

2017. Изложба „Петар Краљ – улоге у позоришту и на радију“ – Дани „Миливоја Живановића“, Пожаревац (1-30. април)

2017. Изложба „Крупни план – Цлосе уп”, Народно позориште Пирот (13-20. мај)

2017. Изложба „Петар Краљ – улоге у позоришту и на радију“ – Театар фест, Народно позориште Републике Српске, Бања Лука (16. мај – 10. август)

2017. Изложба „Крупни план – Цлосе уп”, Пулс театар, Лазаревац (6-20. јун)

 

СТРУЧНИ И ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

2018. Изложба о породици Поповић, Из рада МПУС (Театрон бр. 184/185, 2018)

2017. Позориште „Мата Милошевић“ ФДУ (2000-2002), приказ истоимене изложбе, Из рада МПУС-а (Театрон, бр. 178/179, Београд 2017)

2017. Петар Краљ – улоге у позоришту и на радију, приказ истоимене изложбе, Из рада МПУС-а (Театрон, бр. 178/179, Београд 2017)

2015. Историја позоришта од Великог Бечкерека, преко Петровграда до Зрењанина, приказ изложбе Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин, Из рада МПУС-а (Театрон бр. 172/173, 2015)

2015. Позоришни живот у Београду током Првог светског рата и послератна реорганизација Народног позоришта, Зборник радова Факултета драмских уметности, ФДУ, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд 2015.

2015. Еуген Вербер, приказ књиге „Еуген Вербер – глумац, преводилац, јудаиста…“ (Чигоја 2014) (Театрон бр. 170/171, 2015)

2015. Theater-Zettel-Sammlungen: Bestände, Erschliessung, Forschung 2, ed. Matthias J. Pernerstorfer. Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag 2014.

2014. Приказ изложбе Путујућа позоришта у Србији од средине XИX века до 1945., Из рада МПУС-а (Театрон бр. 168/169, 2014)

2013. Приказ изложбе Сто година Народног позоришта у Скопљу (Народно позориште у Скопљу (1913-1941) – сто година од оснивања), Хроника Музеја (Театрон бр. 162/163, 2013)

2001. Рецензија драме Мој генерал, твој генерал, његов генерал Дејана Богићевића и Заверанти Александра Обреновића (Театрон бр. 114, 2001)

2000. Рецензија драме Где ти живиш? Ане Ласић (Сцена, Стеријино позорје, Нови Сад 2000)

2000. Поговор (Савремена српска драма бр. 7, Музеј позоришне уметности Србије, Београд 2000)

2000. Рецензија драме Маске вавилонске Милоша Латиновића (Театрон бр. 112, 2000) 2000 Ин мемориам Никола Милић (Театрон бр. 110, 2000)

1999. Рецензија драме Солитер Слободана Турлакова (Театрон бр. 109, 1999)

1999. Библиографија издања Музеја позоришне уметности Србије (Театрон бр. 107)

1999. Издавачка делатност Музеја позоришне уметности Србије (Театрон бр. 106)

1997. Дипломска драма Једног дана можда (Театрон бр. 101, Музеј позоришне уметности Србије, Београд)

 

САРАДНИК НА КЊИГАМА:

2010. Српска енциклопедија, Матица српска, Нови Сад

2004. Мирослав Јокић, Историја радиофоније у три епохе, Епоха2, Директни преноси (1906-1948), Радио-телевиија Србије, Београд 2004.

2003- Српски биографски речник, Матица српска, Нови Сад

2003. Вера Црвенчанин, Свитања и сутон Милке Гргурове, Музеј позоришне уметности Србије, Београд ПРЕДАВАЊА

2015. Предавање: Историја и рад Музеја позоришне уметности Србије (Студенти II године Универзитета Мегатренд, смер – Менаџмент у култури)

2015. Предавање: Антчко позориште (Студенти II године Универзитета Мегатренд, смер – Менаџмент у култури)

2013. Предавање: Позоришни плакат – историја позоришних плаката у Србији и комад „Андора“ (I и II година средње Немачке школе „Deutsche Shule Belgrad”)

2011. Предавање: Позоришни плакат – историја позоришних плаката у Србији (Факултет примењене уметности)

2006. Предавање о Аугусту Стриндбергу (Факултет примењених уметности)

 

Чланство у струковним удружењима:

2012. ICOM

 

Ужа област интересовања:

Историја српског позоришта до 1945.

 

Језици: енглески, француски