ОЉА СТОЈАНОВИЋ

web-olja-stojanovic

ВИШИ ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

Библиотека и Хемеротека
Писма
Рукописна дела
Театрослов –
електронска база театрографских података с дигиталним колекцијама

olja.stojanovic@mpus.org.rs

 

У Музеју ради од  2013. године.

Од 2013. године члан редакције часописа за позоришну уметност “Театрон”, обављајући послове секретара уредништва.

 

Академско образовање

VII-1b степен стручне спреме. Филолошки факултет Универзитета у Београду, програм Језик, књижевност, култура. Мастер професор језика и књижевности, 2014. године. Мастер рад: Библиографија часописа “Позоришни лист” (1901-1902).

VII-1а степен стручне спреме. Филолошки факултет Универзитета у Београду. Дипломирани библиотекар-информатичар, 2011. године.

 

Стручна звања

Виши дипломирани библиотекар – Више стручно звање у библиотечко-информационој делатности (2017)

Библиотекар – Стручни испит у библиотечкој делатности (2012)

 

Стручно усавршавање

Уверење о похађању курса Adobe Photoshop  (2018)

COBISS3 – прелазак на каталогизацију са нормативном контролом (2018)

COBISS3/Фонд – серијске публикације (2016)

COBISS3/ Каталогизација – напредни курс (2016)

COBISS3/ Набавка – монографске публикације (2016)

Сертификат за креирање дигиталних колекција на Cloud платформи (2016)

Обука за каталогизацију у COBISS3 систему (2015)

Обука за употребу програмске опреме COBISS3 (2013)

Лиценца за узајамну каталогизацију у систему COBISS (2010)

 

Скупови и излагања

Одржала радионицу Виртуелне музејске поставке у свету Mobirise-а у оквиру Секције музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије (2017)

 

Попис изложби 

Online изложба Зорка Тодосић (1864-1936) http://teatroslov.mpus.org.rs/virtuelneizlozbe/zorka/zorkatodosic.html

 

Библиографија најзначајнијих радова

Зорка Тодосић : 1864-1936 / аутор виртуелне изложбе и каталога Оља Стојановић. – Београд : Музеј позоришне уметности Србије, 2016 (Београд : Copy Studio). – 70 стр. : илустр. ; 24 cm 3.

Библиотека Музеја позоришне уметности Србије у Београду од оснивања до данас / Оља Стојановић. – Доступно и на: хттп://бдс.рс/wордпресс/wп-цонтент/уплоадс/2017/02/08-149-162.пдф. – Напомене и библиографске референце уз текст У: Библиотекар. –  ISSN 0006-1816. – Год. 58, бр. 1/2 (2016), стр. 149-161.

Библиографија писама путујућих глумаца Владимиру Ст. Петровићу / Оља Стојановић. – Напомене и библиографске референце уз текст У: Teatron. – ISSN 0351-7500. – Год. 38, бр. 166/167 (2014), стр. 146-158.

Позориште : недељни илустровани часопис : библиографија (1931-1934) / Оља Стојановић. – Београд : Музеј позоришне уметности Србије, 2012 (Петроварадин : Алфаграф). – 105 стр. ; 23 cm 4.

 

Чланство у струковним удружењима

Библиотекарско друштво Србије

Музејско друштво Србије

 

Ужа област интересовања

Библиографија (историјски развој, теорија и пракса)

Језици: енглески, португалски