ИЗДАЊА

ИЗДАЊА МУЗЕЈА ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ

Музеј позоришне уметности Србије објављује театролошке студије и критике, монографије, изложбене каталоге, драмске текстове, музикалије, театрографије,  био-билбиографије, аутобиографску и другу литературу везану за развој позоришног живота у Србији.

Новија издања могу се купити у просторијама Музеја или поштом. Продају води Мирослав Антић, књижничар.

Део публикација доступан је у ПДФ формату у оквиру Театрослова.

Настојимо да се сви наслови чији су тиражи распродати нађу на сајту Музеја.