О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ МПУС

Посебан сегмент рада Музеја позоришне уметности Србије представља његова издавачка делатност. Самостално, или у сарадњи са неким другим издавачем, до сада је објављено преко три стотине наслова, а од 1974. године редовно излази стручни часопис “Театрон”.
Обимне монографије посвећене позориштима или стваралаштву појединаца, анегдоте, успомене и аутобиографије уметника, теоријске студије, зборници критика, есеја, репертоари, театрографије, библиографије итд, настоје да са историјског и естетског становишта надокнаде мањкавости условљене ограничењима специфичне природе изложбене делатности. Сваку музејску изложбу прати одговарајући каталог.
Савремени сценски живот добија највише простора на страницама “Театрона”. Поред обавезних текстова из домена теорије и историје позоришта, “Театрон” нуди веома прецизан критички преглед актуелног драмског, оперског и балетског стваралаштва, а у сваком броју читаоцима се представљају и нови драмски текстови савремених аутора.
Раније су сва музејска издања разврставана по посебним библиотекама (нпр. библиотека Театрон, Сведочанства, Савремена српска драма…) Данас се издваја само једна посебна едиција – Драмска баштина, у којој се објављују дела српских писаца која су својевремено играна са великим успхом на српским сценама, али до данас нису уопште штампана или су штампана у незнатном тиражу и до њих је практично немогуће доћи.

Изложбени каталози 35%
Монографије 25%
Театрографија 15%
Драмски текстови 25%