ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

Јавна набавка бр. 1 / 2017. (Јавна набавка мале вредности – Услуге штампања публикација)

Јавна набавка бр. 2 / 2017. (Јавна набавка мале вредности – Набавка рачунарске опреме)