Јавне набавке у 2014. години

Јавна набавка 01 – 2014: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде – Откуп добара културно-историјских предмета за збирку Музеја

 

Јавна набавка 02 – 2014: НАБАВКА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

 

Јавна набавка 03 – 2014: НАБАВКА ПОЛИЦА И ПОКРЕТНИХ МЕРДЕВИНА

 

Јавна набавка 04 – 2014: РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ  ДЕПОА ЗА СМЕШТАЈ УМЕТНИЧКИХ ЕКСПОНАТА