180 ГОДИНА КЊАЖЕВСКО СРПСКОГ ТЕАТРА КРАГУЈЕВАЦ (1835-2015)


Аутор: Остојић, Биљана
Издавач: МПУС
Година издања: 2015.
COBISS: 28940551
Цена штампаног издања: 300 RSD

Преузмите ПДФ!