ПУТУЈУЋА ПОЗОРИШТА У СРБИЈИ ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА ДО 1945.


Аутор: Милошевић, Александра
Издавач: МПУС
Година издања: 2014.
COBISS: 28940551
Цена штампаног издања: 300 RSD

Преузмите ПДФ!