МУЗЕЈИ ЗА 10 у МПУС

Током манифестације „Музеји за 10“, Музеј позоришне уметности Србије је уприличио

4 концерта

3 радионице за децу

2 радионице за одрасле

4 пројекције снимака позоришних представа

5 стручних вођења кроз изложбу

Поводом ових догађаја, наш Музеј је посетило око 320 деце и одраслих – учесника и публике.

Током Ноћи музеја, избројали смо 1066 посетилаца!