Промоција: Приближавање позоришту 3

Пред нама је трећа књига овог аутора која је посвећена представљању – позоришних књига. Књижевник, драматург, театролог и позоришни критичар Радомир Путник већ неколико деценија пише о театарским публикацијама, у жељи да себи и читаоцима објасни и приближи радове домаћих и страних театролога, естетичара и историчара драме и театра. Реч је о публикацијама које према мишљењу аутора „пружају занимљивији угао гледања на поједине сегменте драмске књижевности или позоришне историје“.

У књизи су сабрани највећим делом Путникови прикази писани је за емисију „Хроника“ Трећег програма Радио Београда, касније често објављивани у периодици: Политика, Дневник, Блиц, НИН, Српски књижевни лист, Сцена, Савременик, Театрон… Сврстани су у два поглавља: прикази радова страних аутора, те – српских и југословенских писаца (до 1993. аутори из свих република припадају југословенском театролошком корпусу; после ове године позоришни писци из Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе и Словеније бележе се као страни аутори).

Објављивањем ове књиге Музеј позоришне уметности Србије је подржао намеру аутора да стручној читалачкој публици пружи критички запис о новим позоришним књигама, па тако омогући будућим истраживачима да дођу до основних информација, али и релевантног става о театролошким публикацијама.

Књига Приближавање позоришту 3 придружује се досадашњим театролошким и драматуршким огледима Радомира Путника (Читајући изнова, Приближавање позоришту 1 и 2, Из театролошког репозиторијума, Драматуршки послови, Драматуршка аналекта 1 и 2, Слике минулог времена, Двадесет Стеријиних реченица, Записке о Стерији, монографија Фестивал монодраме и  пантомиме), који чине део богатог опуса овог ствараоца – уз 15-ак драма приказиваних у професионалним позориштима и на телевизији, ТВ серију Крај династије Обреновић, око 1.500 критика позоришних представа и књижевних критика, неколико књига поезије (Птица ружичасте коже, Заумна пећина, Откривање времена, Недељни ручак) и прозе (Приче о смрти). Приредио је Изабране драме Александра Поповића 1 и 2, Позоришне критике Авда Мујчиновића, Антологију савремене монодраме, Антологију ТВ драме 5, Антологију савремене српске комедије, као и антологију Лица песника.