… ИЗЛОЖБЕ И ДОГАЂАЈИ, ПРОМОЦИЈЕ, КОНЦЕРТИ, СУСРЕТИ С ПОЗОРИШНИМ СТВАРАОЦИМА, ТРИБИНЕ, СТРУЧНИ СКУПОВИ, ТЕАТРОТЕКА …