ФОТОГРАФИЈЕ

Позоришна фотографија може да покаже да је свака од неколико хиљада сценских секунди (фиксираних фотографијом) итекако важна за израз, стил и уметнички домет представе, мада су само неколике од њих пресудне.

ПРОГРАМИ И ПЛАКАТИ

Артефакти који сведоче о првом кораку комуникације између публике и позоришта за које се све више увиђа увиђа вредност као историјског сведочанства и друштвеног документа.

СЦЕНОГРАФИЈА И КОСТИМОГРАФИЈА

Преко 3.500 хиљаде скица, цртежа, нацрта декора и костима чији су аутори стотинак уметника међу којима су најистакнутија имена наше позоришне сценографије и костимографије.

АРХИВ

Архив Музеја позоришне уметности чини шест засебних збирки: Архивска документа, Рукописна дела, Писма, Заоставштине и Документација о раду Музеја.

БИБЛИОТЕКА

Фонд библиотеке Музеја обухвата 8.000 инвентарисаних монографских публикација и преко две стотине наслова периодике. Од краја 2008. године Библиотека Музеја постала је чланица COBISS система. Позајмљена грађа може се користити искључиво у просторијама Музеја.

ХЕМЕРОТЕКА

Збирка новинских исечака из домаће штампе (дневника, недељника, месечника и сл. серијских публикација) који сведоче о позоришном животу на тлу Србије, од првих извођења до данас.

АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ

Грамофонске плоче, магнетофонске траке, аудио касете, видео касете, компакт дискови. Материјал забележен на њима односи се већином на национално позориште и креације домаћих уметника, али у збирци постоје и снимци иностраних извођача.

ТЕАТРОСЛОВ

Online театрофрафска база поодатака пропраћена дигиталним колекцијама формираним на основу музејског фонда, али и грађе која се чува у сродним институцијама и приватним збиркама.