БИБЛИОТЕКА

Фонд чини преко 8.000 наслова монографских публикација и периодике. Од краја 2008. године Библиотека Музеја постала је чланица COBISS система. Позајмљена грађа може се користити искључиво у просторијама Музеја.