ПРОГРАМИ И ПЛАКАТИ

Артефакти који сведоче о првом кораку комуникације између публике и позоришта за које се све више увиђа вредност као историјског сведочанства и друштвеног документа.