АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ

Грамофонске плоче, магнетофонске траке, аудио касете, видео касете, компакт дискови. Грађа се односи већином на национално позориште и домаће уметнике, али у збирци постоје и снимци иностраних извођача.