АРХИВ

Архив Музеја позоришне уметности чини шест засебних збирки: Архивска документа, Рукописна дела, Писма, Заоставштине и Документација о раду Музеја.