ТЕАТРОН 13-14

 


Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (2)
Аутор: Боривоје С. Стојковић
Издавач: МПУС
Уредник:
Година издања: 1978.
COBISS: 28940551
Цена штампаног издања: 200 RSD

   Преузмите ПДФ!