ТЕАТРОН 136-137

 


Употреба видеа у српском позоришту
Издавач: МПУС
Уредник: Меденица, Иван
Година издања: 2006.
COBISS: 28940551
Цена штампаног издања: 300 RSD

Преузмите ПДФ!