ТЕАТРОН 152-153


Постредитељско позориште и/или нове редитељске праксе (II)
Издавач: МПУС
Уредник: Меденица, Иван
Година издања: 2010.
COBISS: 28940551
Цена штампаног издања: 300 RSD

Преузмите ПДФ!