ТЕАТРОН 20-21-22

 


Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (5)
Аутор: Боривоје С. Стојковић
Издавач: МПУС
Уредник:
Година издања: 1979.
COBISS: 28940551
Цена штампаног издања: 200 RSD

   Преузмите ПДФ!